Bestuur

Bestuur

De Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer heeft een bestuur dat uit vier leden bestaat:

Jan Theunissen (algemeen bestuurslid) 
jantheunissen@hotmail.com
Martin Heerschop (secretaris)
martin.heerschop3@gmail.com
Kees Kil (penningmeester) 
cakil@ziggo.nl
Alexander van Setten (voorzitter, communicatie en EVA-bureau) 
alexander@vansettenonline.nl

De bewonersvereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement.

Zie bijlagen hieronder.

Tevens vind je hier sinds 2021 de notulen van de bestuursvergaderingen.