BEL bestuur

BEL bestuur

De Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer heeft een bestuur dat uit vijf leden bestaat:

Jan Theunissen (voorzitter) 
jantheunissen@hotmail.com
Minke Wijkmans (secretaris) 
minkewijkmans@planet.nl
Kees Kil (penningmeester) 
cakil@ziggo.nl
Alexander van Setten (communicatie en EVA-bureau) 
alexander@vansettenonline.nl
Monique Ramaekers (algemeen bestuurslid) 
ramaekers.mc@gmail.com

De bewonersvereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement.

Nieuwe bewoners van de wijk tekenen een bewonersovereenkomst waarmee zij zich verbinden aan de doelen en spelregels van de wijk.

Zie bijlagen hieronder.