BEL bestuur

BEL bestuur

De Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer heeft een bestuur dat uit vijf leden bestaat:

Jan Theunissen (voorzitter) 
jantheunissen@hotmail.com
Minke Wijkmans (secretaris) 
minkewijkmans@planet.nl
Kees Kil (penningmeester) 
cakil@ziggo.nl
Alexander van Setten (communicatie en EVA-bureau) 
alexander@vansettenonline.nl
Monique Ramaekers (algemeen bestuurslid) 
ramaekers.mc@gmail.com

De bewonersvereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement.

Nieuwe bewoners van de wijk tekenen een bewonersovereenkomst waarmee zij zich verbinden aan de doelen en spelregels van de wijk.