Droge Voeten

Droge Voeten

De werkgroep is begin 2010 opgericht toen bleek dat er water in de kruipruimtes van de woningen rond de grote vijver stond. De hoge grondwaterstand bleek de voornaamste boosdoener. Voor de bewoners was dit niet prettig vanwege mogelijke schimmelvorming. En voor Thermo Bello was dit een probleem omdat de leidingen deels in het water lagen hetgeen warmteverlies veroorzaakt. Bovendien gingen de afsluiters van de verwarming roesten en vervolgens vastzitten.

Na een oproep van Thermo Bello ging een werkgroep van 7 mensen uit het Pioniersveld en de Wilgenhoven aan de slag, oorspronkelijk met de naam ‘werkgroep natte voeten’:

  1. Bij de woningen aan het Nico Scheepmakerpad en de Wilgenhoven werd regelmatig gemeten hoeveel water er in de kruipruimtes stond, en dat werd vergeleken met het waterpeil in de vijver en de hoeveelheid regen.
  2. Steeds was men in gesprek met de gemeente, die daar ook de grondwaterstand aan het meten was. De relatie was van begin af aan erg goed.
  3. En er is een begin gemaakt met het onderzoeken van de juridische kant van de zaak: wie is er verantwoordelijk voor wat? De noodzaak om dit te weten te komen nam af, waardoor er niet veel energie in is gestoken.

Het resultaat van dit alles was dat de gemeente heeft toegezegd de waterstand in de vijver met 25 cm te verlagen en dat is in de zomer van 2010 ook gebeurd. De waterstand in de vijver is daardoor lager dan de bodem van de kruipruimtes van de woningen en de kruipruimtes zijn sindsdien zo goed als droog. Overleg met Terra Bella gaf aan dat het verlagen geen gevolgen had voor de begroeiing.

Bij de Wilgenhoven bleek de wadi te hoog te liggen om goed op af te wateren. In het najaar van 2011 ging de gemeente hiermee aan de slag. Er wordt nu afgewaterd naar de vijver en daarmee is het probleem ook bij deze hoven opgelost.

Tevens zijn bij alle betreffende woningen ook boven de vloer afsluiters in de verwarmingsbuizen geplaatst en zijn overal de leidingen onder de vloer geïsoleerd en eventueel wat hoger opgehangen. Dit beperkt het energieverlies zodanig dat Thermo Bello duizenden euro’s per jaar bespaart.

De problemen zijn dus met gezamenlijke inspanning snel opgelost en de werkgroep leidt sinds 2012 een slapend bestaan. Voorzitter Appie Bos houdt een en ander voor de zekerheid nog wel in de gaten.

Meer info: henk.j.bos@xs4all.nl