Nieuwsarchief

Klik op een categorie om de nieuwsberichten in het archief te filteren.

Verslag informatiebijeenkomst voorontwerp moskee Taqwa 11 december 2020

Wijkgenoten, geïnteresseerden,

Op 11 december 2020 was Adrieke bij de presentatie van het voorontwerp van de nieuwe moskee, op het kavel van het oude zwembad.

Als vertegenwoordigster van Topla heeft Adrieke een verslag van de bijeenkomst gemaakt dat we graag met jullie delen, omdat het inzicht geeft in het ontwerpproces tot dusver. Een voorlopige beeldimpressie van een filmpje van Facebook is bijgevoegd.

13 januari 2021

Verslag tweede zoomsessie Werkgroep Watertoren 5/1/2021

Wijkgenoten, Belangstellenden,

Onderstaand het verslag van de tweede zoom-sessie van de Werkgroep Watertoren op 5/1/2021, met dank aan Jan van Dongen.
Op basis van deze resultaten gaan we als bestuur en met Jan van Dongen als vertegenwoordiger van de werkgroep op korte termijn eerst in gesprek met de familie van der Veer en vervolgens met de gemeente.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de BEL 

Alexander van Setten

==================================================

8 januari 2021

Opzet Jubileumconferentie 12 juni 2021

Wijkgenoten, belangstellenden, 

Zoals ondermeer op de ALV gedeeld, onderdeel van ons 21-jarig jubileum in juni is het plan voor een conferentie over duurzaam wonen en leven.
Als bestuur hebben we Felix van de Laar bereid gevonden om deze conferentie organiseren.
Met hem hebben we als eerste doel en opzet van de conferentie uitgewerkt. De werktitel is 'Het kontje van Culemborg'.
De opzet delen we graag met jullie, zie onder. 

6 januari 2021

Verslag eerste zoomsessie Werkgroep Watertoren

Hieronder volgt het verslag van de eerste zoom-sessie van de Werkgroep Watertoren op 29/12/2020, met dank aan Jan van Dongen.

Van de 33 bewoners in de wijk Lanxmeer, die in de enquête van de Bel over de Watertoren hebben aangegeven te willen meewerken aan de planontwikkeling van een maatschappelijke functie in het gebied van de Watertoren, hebben 11 bewoners deelgenomen aan de sessie.

31 december 2020

Notulen ALV 17-12-20 en aanvullende documenten

Hierbij de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 17 december 2020, die vooral in teken stond van de resultaten van de enquête over de watertorenkavel en het jubileumfestival. Met dank aan Martin Heerschop.
Toegevoegd zijn ook:
- de jaarrekening 2019
- kascommissie verslag 2019
- begroting 2021
- presentatie enquête watertoren
- presentatie programma Jubileumfestival

31 december 2020

Winter nieuwsbrief 2020 BEL

Wijkgenoten, belangstellenden, 

Bijgevoegd de winternieuwsbrief van 2020.

 

Namens het bestuur en de redactie van de nieuwsbrief fijne feestdagen en veel leesplezier.

22 december 2020

Update werkzaamheden winveld Vitens Culemborg

Wijkgenoten, belangstellenden, 

Onderstaand een update over de werkzaamheden op het waterwingebied van Vitens in de wijk van GMB, de organisatie die de werkzaamheden verzorgt.
 

Namens het bestuur,

Alexander van Setten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 december 2020

Stukken Algemene Ledenvergadering 7/12

Hierbij de stukken voor de vergadering op maandag 7 december 2020.

6 december 2020

Bericht over Jan Theunissen

 

Wijkgenoten, belangstellenden,

Eerder berichtten we dat onze voorzitter, Jan Theunissen, voor langere tijd afwezig zal zijn.

3 december 2020

Pagina's