Nieuwsarchief

Klik op een categorie om de nieuwsberichten in het archief te filteren.

Plankaart project EVA-Lanxmeer

 

Plankaart EVA-Lanxmeer: plattegrond van de huidige en toekomstige situatie in de ecologische nieuwbouwwijk Lanxmeer te Culemborg 12-02-2010; indicatief; gebaseerd op brief en tekeningen van gemeente aan bewoners.

12 februari 2010

Notulen BEL-bestuur 10-01-2006

 

Notulen BEL-bestuur 173

10 januari 2010

Agenda ALV 17-11-2009

 

- presentatie BEL werkgroepen - financien

17 november 2009

Financieel Jaarverslag BEL 2008 - 2009

 

Jaarrekening 1-1-2008 t/m 25-10-2009

17 november 2009

Concept Notulen ALV 17-11-2009

 

- presentatie werkgroepen - visiedocument - verantwoording interim bestuur - financien - EVA kavel (Parallelweg Oost) - Bestuurswissel

17 november 2009

Visiedocument interim BEL bestuur

 

- Doelen BEL - BEL-overeenkomst - BlijBEL - voorlichting aan nieuwe bewoners - Overlegstructuur - Frontoffice en rechtsbescherming - Nieuwsbrief en communicatie

17 november 2009

Visiedocument BEL, samenvatting

 

Samenvatting van het visiedocument BEL van het interimbestuur

17 november 2009

Agenda ALV 30-6-2009

 

Agenda ALV 30-6-2009

30 juni 2009

Concept Notulen ALV 30-6-2009

 

- Stankoverlast - BEL nieuws - Verkeer - Topla - Terra Bella - Rondleidingen - Kavel Parallelweg Oost - Thermo Bello - Nieuwe bestuursleden

30 juni 2009

Pagina's