Wijkraad EVA-Lanxmeer

Wijkraad EVA-Lanxmeer

De nieuwe vergadering van de wijkraad is op 18 mei om 19.30 uur bij Kwarteel. Deze avond staat in het teken van de Lustrum- activiteiten 2015. Daarom zijn ook enkele initiatiefnemers  extra uitgenodigd.

Verder wil ik vragen of er nog draagvlak is voor de Wijkraad. Heeft die nog een functie.

              Wanneer:  maandag 18 mei 2015  

Tijd :  19.30 uur tot 22.00 uur ( of eerder ) 

Waar: Kwarteel

Wie: Contactpersonen Hoven en Werkgroepen.  Ook:  enkele speciaal geïnteresseerden

Voorzitter: Gerwin             

 

Wat

1.       

Opening 

2.       

Verslag vorige wijkraad

3.       

Mededelingen Misschien over jongeren , Werkgroep Sociaal

4.       

Volgende vergadering : die is op 14 september  

5.       

LUSTRUM 2015  

Al enige tijd zijn er voorbereidingen gaande om het Lustrum te vieren. Op 17 mei is er een excursie, er zou een feest georganiseerd worden. Ook willen we op 27 september een duurzame wijkendag houden. Met de wijkraad willen we graag bespreken of dit voldoende is en hoe hiervoor meer draagvlak kan komen. Vooral voor de 27 september willen de initiatiefnemers sparren over inhoudelijke thema’s. ( zie ook de aankondiging )

6.       

Communicatie        

Er is nog weinig bekend over de Lustrumactiviteiten. Dat komt omdat daarover niet veel gecommuniceerd is.  De werkgroep Sociaal zou ook meer en beter willen communiceren. Is de Bel Nieuwsbrief daarvoor toereikend ? Zou Carla daarin een grotere rol kunnen nemen ? Of ligt hier een taak voor de contactpersonen van de hoven.    

7.

Wijkraad

De wijkraad is ontstaan in een periode dat het bestuur erg klein was geworden. Dat is nu anders. Heeft de wijkraad nog een betekenis ?

De grote onderwerpen hebben elders ‘ onderdak ‘gekregen ( jongeren, sociaal ) of hebben geen actualiteit meer ( verkeer).  Of worden voldoende afgedekt door ALV en werkgroepen. Graag een meningsvormende ronde.  

8.   

Rondvraag     

9.   

Sluiting

 

Met vriendelijke groet,  Jan Theunissen  06 546 94937 , Rosalie Lovelingpad 2.

Inschrijven op de nieuwsservice