Wijkraad EVA-Lanxmeer

Wijkraad EVA-Lanxmeer

Wijkraad EVA-Lanxmeer

 

Maandag 1 december is een avond die zowel door de WIJKRAAD als door het BEL Bestuur is besproken. Het bestuur wil graag met bewoners praten over 2015 en de jubileumfestiviteiten.

In overleg met elkaar is afgesproken Wijkraad / BEL bestuur te combineren. Er volgen nog stukken voor de wijkraad. 

              Wanneer:  maandag 1 december 2014 

Tijd :  19.30 uur tot 22.00 uur ( of eerder ) 

Waar: ELK Welzijn – MEERLAAN ( naast  Praathuis)

Wie: Contactpersonen Hoven en Werkgroepen. 

Ook enkele nieuwere bewoners en speciaal geïnteresseerden    

Voorzitter: Gerwin

Hulpgroep wijkraad:Jan Theunissen + Maarten Davelaar

Hulpgroep Sociale Kaart: Jan Theunissen, Yasmina Parodi, André de Jong, Klaas Krist, Micha ten Kate, Roos Schippers en Arjen Schamhart. Kandidaat : Jan van Dongen

             

 

Wat

( Zie ook notitie ) 

1.       

Opening  en kennismaking

2.       

Verslag vorige wijkraad

3.       

Mededelingen

-       Misschien over jongeren

4.       

Volgende vergadering 

5.       

Werkgroep Sociaal

De werkgroep Sociaal presenteert de diverse documenten. Daarnaast wil de werkgroep  in 2015 actief inzetten op werving en promotie. Daarvoor is ook een goede werking website belangrijk.

6.       

Jubileumjaar 2015                

Toelichting door het bestuur en uitwisseling.                           

7.       

Communicatie        

Het is niet bekend hoeveel mensen de website kennen of wat zij ervan vinden.  De Werkgroep Sociaal laat  de registratie van de aanbieders ook doen via de website en heeft er belang bij da die het goed doet en populair is. 

9.   

Rondvraag     

10.   

Sluiting

 

 

Inschrijven op de nieuwsservice