Verslag tweede zoomsessie Werkgroep Watertoren 5/1/2021

Verslag tweede zoomsessie Werkgroep Watertoren 5/1/2021

Wijkgenoten, Belangstellenden,

Onderstaand het verslag van de tweede zoom-sessie van de Werkgroep Watertoren op 5/1/2021, met dank aan Jan van Dongen.
Op basis van deze resultaten gaan we als bestuur en met Jan van Dongen als vertegenwoordiger van de werkgroep op korte termijn eerst in gesprek met de familie van der Veer en vervolgens met de gemeente.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de BEL 

Alexander van Setten

==================================================

De volgende bewoners hebben deelgenomen aan deze sessie: Inge Knoope, Baukelien Franken,
Martin Heerschop, Erik Hoven, Marleen Kaptein, Gerrit Jan Peltjes, Minke Wijkmans, Renee
Lankwarden, Klaas Krist, Saskia Bosman.
Afmelding van Wil van Hooft, Hans Ende, Jacqueline van Staveren

Bij de inleiding heeft Gerrit Jan zijn plan toegelicht: uitbreiding van de ruimte onder in de
watertoren met een onderland-ruimte. We hebben ook stil gestaan bij de bijdrage van Hans Ende en
Jacqueline van Staveren.
De werkgroep heeft besloten dat er behoefte is aan een maatschappelijke functie: centrum voor het
uitdragen van kennis over duurzaam wonen en leven, sociaal maatschappelijke functie; dit wordt
een multifunctionele ruimte.

De Werkgroep geeft de voorkeur om deze functie te realiseren in het Pompgebouw; onder in de
Watertoren kan alleen, als de ruimte zonder obstakels wordt opgeleverd en een aanbouw krijgt.
De Werkgroep is verdeeld over de nieuwbouw/verkoop bouwkavels elders op het terrein; enerzijds
is er begrip voor het standpunt van de eigenaar om zijn plannen te realiseren door deze nieuwbouw/
bouwkavels, anderzijds is er het standpunt dat de realisatie van de maatschappelijk functie niet
gekoppeld mag worden aan de nieuwbouw/verkoop bouwkavels.
De Werkgroep heeft hiermee eenstandpunt geformuleerd over de maatschappelijke functie en de
locatie van deze functie.

Het BEL-bestuur gaat op korte termijn in gesprek met de eigenaar. Dan zal duidelijk worden voor
welke prijs deze voorziening gerealiseerd kan worden. De Werkgroep zal dan een concreet concept
voorleggen aan de bewoners van de wijk Lanxmeer en kan men aangeven wat men wil investeren ,
op welke manier, hoe de ruimte wordt beheerd, hoeveel bewoners vrijwillig willen meewerken en
hoeveel men wil betalen voor het gebruik van de ruimte.

Ik wil de deelnemers hartelijk danken voor hun bijdrage!

Met Hartelijke Groet, Jan van Dongen
email: jjamvandongen@icloud.com
 

Inschrijven op de nieuwsservice