Verslag informatiebijeenkomst voorontwerp moskee Taqwa 11 december 2020

Verslag informatiebijeenkomst voorontwerp moskee Taqwa 11 december 2020

Wijkgenoten, geïnteresseerden,

Op 11 december 2020 was Adrieke bij de presentatie van het voorontwerp van de nieuwe moskee, op het kavel van het oude zwembad.

Als vertegenwoordigster van Topla heeft Adrieke een verslag van de bijeenkomst gemaakt dat we graag met jullie delen, omdat het inzicht geeft in het ontwerpproces tot dusver. Een voorlopige beeldimpressie van een filmpje van Facebook is bijgevoegd.

Het kavel is onderdeel van de wijk. Dus Topla zal het ontwerp, wanneer het gereed is, toetsen aan de criteria die voor de wijk opgesteld zijn en hierover adviseren aan het bestuur van de Taqwa moskee en de gemeente.
De criteria aan de hand waarvan Topla adviseert zijn ook bijgevoegd. 

 

Met dank aan Adrieke en namens Topla, 

Alexander van Setten

 

Inschrijven op de nieuwsservice