Uitleg naam nieuwe integrale gezondheidscentrum

Uitleg naam nieuwe integrale gezondheidscentrum

In de 16e eeuw besloot Culemborg zich niet aan te sluiten bij de Republiek en daarmee ontstond de vrijstad. Een vrijplaats (wijkplaats,schuilplaats) waar men vrij was van gerechtelijke vervolging. Uiteraard trok dit ongure types aan (bankroetiers en duellanten), maar de vrijstad bood ook mogelijkheden voor mensen die om andere redenen vrijheid en bescherming zochten. Het was in Culemborg bijvoorbeeld mogelijk om te trouwen als je ouders het niet eens waren met je partnerkeuze. In de 18e eeuw was er een dame van adel, Catherina Alida van der Dussen, die asiel aanvroeg om juist te ontsnappen aan haar man, die dronk en sloeg. In 1650 kwam een groep Culemborgse vrouwen in protest tegen de verplichte molenkar, waarop ze tegen betaling hun graan naar de molen moesten laten vervoeren. Na een bestorming van het stadhuis kregen ze hun zin.

Culemborg was een plek voor eigenzinnige en autonome karakters. En dat is waarmee wij ons identificeren. Wij denken graag breder dan het reguliere systeem en de gangbare medische en psychologische protocollen. Met deze brede blik kijken we naar de mens en wat die nodig heeft om zich te ontwikkelen en eigen autonomie te (her)vinden.

Meer info? klik hier

Inschrijven op de nieuwsservice