Rondleiding

Rondleiding

WANDELING IN LANXMEER VOOR CULEMBORGERS

Op zondag 17 mei van 14 tot 15.30 uur kunt u door de wijk Lanxmeer wandelen onder leiding van een gids. 15 jaar geleden betrokken bewoners de eerste huizen van deze wijk.  Dit lustrum wordt gevierd met tal van activiteiten door het jaar 2015 heen. Deze gratis wandeling is er een van. Er kunnen maximaal 40 mensen mee.

Opgave via papierenletters@xs4all.nl . Wees er snel bij.

Lanxmeer is aantrekkelijk voor mensen uit alle delen van de wereld vanwege de concepten en praktijken op het gebied van stedenbouw, ecologische architectuur,  landschapsbeheer, mobiliteit, waterbeheer, energiebeheer, stadslandbouw en bewonersparticipatie. Bijna wekelijks krijgen we groepen op bezoek. Hoogste tijd dus voor een rondleiding speciaal voor inwoners van Culemborg.

Inschrijven op de nieuwsservice