Inventarisatie parkeerproblemen, autoschades, verkeer

Inventarisatie parkeerproblemen, autoschades, verkeer

Wijkgenoten, 

Al ruim 21 jaar hebben we als ecowijk een parkeernorm van 0,7 auto per woning (plus 0,3 per woning vooer bezoek, effectief dus 1 auto per woning). 
Dat, samen met zo veel als mogelijk centraal parkeren heeft grote invloed op hoe je buiten bent in de wijk; de auto is een 'randverschijnsel' en de buitenruimte is voor de mensen.
Hoe bijzonder dat is kan je direct buiten Lanxmeer al ervaren.
Daar zijn we blij mee en ook trots op.
Daarom is het ook goed om eens te kijken hoe het nu loopt in de praktijk, ook de knel- en verbeterpunten.

  • Heb je (recent) ervaring met beschadiging van of diefstal uit (of onder, er is recent een katalysator verdwenen) je auto?
  • Zijn er plekken waar veel foutgeparkeerd wordt, waar dat dus niet toegestaan is?
  • Hoe staat het met de parkeerdruk? Moet je regelmatig ver(der) lopen om je auto kwijt te kunnen?
  • Hoe is het met verkeer in de wijk? Zijn er knelpunten?
  • Wat gaat er goed?
  • Heb je suggesties?

Dat soort vragen. 
Meld je als je punten of opmerkingen hebt, bij info@eva-lanxmeer.nl
Er hebben zich bij de laatste wijkraadvergadering een paar mensen gemeld om een werkgroep verkeer te vormen om dit in beeld te brengen en zo een actueel beeld te krijgen van wat er goed gaat en wat er beter kan. 
Als je je daar graag bij aan wil sluiten, voel je vrij je ook te melden. 
 

Namens het BEL bestuur, 
Alexander van Setten.

 

Inschrijven op de nieuwsservice