Golden Award voor EVA-Lanxmeer

Golden Award voor EVA-Lanxmeer

Van 10-13 juni vond in Yangzhou het World Green Design Forum plaats. Yangzhou ligt in China, 4 uur met de bus ten Noorden van Shanghai. Er waren 700 deelnemers, waaronder een 50-tal buitenlandse gasten uit 26 landen, op initiatief van de World Green Design Organisation ( www.wgdo.net ). Deze organisatie bestaat sinds 2011, en wordt gedragen door Chinese en Europese politici, ondernemers en experts.

Doel is het promoten van ‘Green Design’ als leidend beginsel in productie, consumptie en levensstijl. Kortom: in wereldwijde duurzame ontwikkeling.

Ondernemingen en personen kunnen lid worden van de WDGO, die jaarlijks prijzen uitreikt aan initiatieven die een ‘groene economie en levensstijl’ bevorderen. Prijzen zijn in de afgelopen jaren toegekend aan o.a. Philips China, Siemens, de stad Freiburg, Apple en vele anderen. De tweejaarlijkse Fora zijn vooral bedoeld voor het leggen van contacten, kennisuitwisseling en mogelijke samenwerking in ‘green design’ op terreinen als (steden-)bouw, transport, kleding, communicatie, en huishoudelijke toepassingen.

In Oktober 2013 was Willem de Boer als voorzitter van Betuwe Wereldwijd uitgenodigd om in Brussel, in het Europarlement,  op het Forum een lezing te houden over ‘recycling en internationale samenwerking’ en de activiteiten van onze stichting.

Als vervolg daarop werd Willem de Boer uitgenodigd om in Yangzhou een lezing te houden over ‘(re-)cycling: a green strategy for transportation’. Hij heeft de gelegenheid aangegrepen om de Chinezen te herinneren aan het belang van de (elektrische) fiets, om voorrang te geven aan de eigen menselijke energie binnen het (stads-)verkeer in plaats van over te stappen op een door de auto( -industrie) geleid transportsysteem. Ook kreeg hij de gelegenheid een ‘groen project’ in Nederland voor te dragen voor een ‘award’. Om dichtbij huis te blijven heeft hij de wijk ‘EVA-Lanxmeer’ en haar initiatiefnemer, Marleen Kaptein, voorgedragen. Er waren 13 ‘golden’ en 12  ‘silver awards’ te verdelen, waarvan 3 op het terrein van ‘bouwen’.

Op 11 juni heeft Willem de Boer namens haar een ‘Golden Award’ in ontvangst genomen. Culemborg kan trots zijn op deze onderscheiding, en mag de komende tijd bezoek verwachten vanuit China.  Daar wordt met enorme interesse gekeken naar mogelijkheden om milieuverontreiniging te stoppen, en de weg van een duurzame economie in te slaan. Het motto van de huidige Chinese leiders is: schone lucht, groen gras en zuiver water. En daar is alle reden voor in China. Maar ook in onze Europese steden is het zaak een ‘groen bewustzijn, levensstijl en economie’ te bevorderen. In dit verband is EVA-Lanxmeer een inspirerend voorbeeld genoemd.

Inschrijven op de nieuwsservice