Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt

Informatieavond Buurt Bestuurt
De gemeente Culemborg wil bewoners nog meer betrekken bij de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt door de werkwijze van ‘Buurt bestuurt’ toe te passen. Met de Buurt Bestuurt brengen bewoners (en ondernemers) samen met professionals de problemen die in hun buurt moeten worden aangepakt in beeld. Het gaat dan vooral om problemen die van invloed zijn op de veiligheid en leefbaarheid of op het gevoel van veiligheid (zoals een schone en hele woonomgeving). Daarna wordt er gezamenlijk een top drie van die problemen gemaakt. Bij elke actie of activiteit geven bewoners ook aan welke bijdrage zij zelf kunnen leveren en waar ze hulp van de professionals nodig hebben.
Met de Buurt Bestuurt krijgen bewoners meer zeggenschap en medeverantwoordelijkheid over hun eigen wijk.
De Buurt Bestuurt is al in een aantal wijken in Nederland ingevoerd. Omdat de ervaringen tot nu toe zeer positief zijn, wil de gemeente in Culemborg graag samen met bewoners kijken of de Buurt Bestuurt ook hier kan bijdragen aan een fijnere buurt. Het is de bedoeling om in één wijk te starten met een pilot. Graag horen wij van de bewoners welke wijk daarvoor het meest geschikt is en wie van hen samen met ons mee wil werken aan de pilot. Wilt u meer weten over de Buurt Bestuurt en vindt u uw buurt uitermate geschikt om mee te doen aan de pilot? Kom dan naar de informatieavond op maandag 13 juni in het stadhuis, Oude Vismarkt 4. De avond begint om 20.15 uur en duurt tot circa 21.30 uur. We stellen het op prijs al u bij ondergetekende meldt of u aanwezig b ent.
Vraag gerust uw buren mee!
 
Met vriendelijke groet,
 
Hellen Terlien
Wijkmanager Oost

Inschrijven op de nieuwsservice