ALV Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer

ALV Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer

Op 22 juni algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging

Locatie: ELK Welzijn

van 19.30 tot 22.00 uur

Agenda:

1.  Opening

2.  Verslag ALV dd. 17 dec. 2014

3.  Mededelingen

-       Plan van aanpak overlast Hangjongeren

-       Watertoren stand van zaken

-       Opschonen administratie EVA-bureau 

4.  Lustrum (toelichting door deelgroepjes)

-       Feest 22-23 augustus

-       Ontmoeten

-       Reflexie en uitwisseling 

5. Terra Bella (http://www.stichtingterrabella.nl/agenda/)

-       Jaarverslag 2014 (inspiratie, projecten)

-       Kascommissie

-       Begroting 2015

6.  In de wijk - wijkraad en werkgroepen (wie?)

-       Wijkraad hoe verder

-       Nieuws uit de werkgroepen

-       Werkgroep Sociaal

7.  Rondvraag

8.  Sluiting en naborrelen

Inschrijven op de nieuwsservice