ALV Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer

ALV Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer

Algemene Ledenvergadering

 

De ALV wordt gehouden in het gebouw van ELK (achteringang),

aanvang 19.30u.

De agenda:

-Verslag van 8 juli

-Mededelingen

-Vervolgaanpak hangjongeren

-Watertoren

-Lustrum

-Benoemingsvoordracht voor het BELbestuur.

Door het vertrek van Joost Roberts  viel er een plaats vrij. Wij hebben Carla de Jonge bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. Daarmee wordt het EVA-bureau een bestuursportefeuille.

Tegenkandidaten kunnen tot drie dagen voor de vergadering worden ingediend bijminkewijkmans@planet.nl

-Conceptbegroting 2015

-Uit de werkgroepen

THEMA: invulling sociale kaart, introductie ervan en het gebruik van de website hiervoor.

 

Inschrijven op de nieuwsservice