Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Agenda

1.  Opening

2.  Verslag ALV dd. 22 juni 2015

3.  Mededelingen

-       Plan van Aanpak hangjongeren

-       Veiligheid in de wijk en recente ontwikkelingen

-       Lek-art 2016?

-       Opschonen administratie EVA-bureau

-       Lustrum 2015 - terugblik en vooruitblik

4. Financieel

-       Jaarrekening 2014

-       Kascommissie

-       Begroting 2016 

5. Terra Bella (http://www.stichtingterrabella.nl/agenda/)

-       Jaarrekening 2014

-       Kascommissie

-       Begroting 2016

6.  THEMA

-       Nader te bepalen:

o   Ofwel Wijkwijzer

o   Ofwel Lek-Art 2016 (als op 14 november JA wordt gezegd)

7.  Rondvraag

8. Potluck EVA-Borrel (let’s party met inbreng van iedereen - doen waar we goed in zijn in EVA-Lanxmeer J)

 

Inschrijven op de nieuwsservice