Agenda ALV woensdag 28 juni 2017

Agenda ALV woensdag 28 juni 2017

Welkom op de ALV van 28 juni van 20.00 - 22.00 uur

Locatie: ELK Welzijn

1.  Opening en welkom

2.  Mededelingen (informatief)

-        Watertoren en waterontharder

-        Energieke ontwikkelingen – zonnepark parkeerplaats Marsmanweg 

-        Kleurrijk wonen, 30% sociale huur en kettingbeding bij verkoop 

3.  Huishoudelijk (besluit bevraagd)

-        Jaarrekening BEL 2016 en bevindingen kascommissie

-        Jaarrekening Terra Bella 2016 en bevindingen kascommissie

-        Verslag ALV 14 december 2016

4.  THEMA - Hoe gaat het verder met de BEL?

-        Toelichting: eind 2016 heeft zich een aantal werkgroepen geformeerd om de vernieuwing van de BEL vorm et geven. We hebben de werkgroepen gevraagd hun plannen en ideeën nu te presenteren. We zullen per werkgroep horen wat de ideeën zijn, wat al is uitgewerkt en hoe het verder gaat. De onderliggende stukken zijn met de agenda meegestuurd. We vragen alle werkgroepen, de wijkraad en de leden die niet bij een werkgroep zijn aangesloten, vanuit hun perspectief te reflecteren op de gepresenteerde plannen en resultaten. We willen graag samen aan de slag om hier een breed gedragen beeld van te krijgen, zodat de omvorming van de BEL uiterlijk 31 december 2017 een feit is. 

-        Achtereenvolgens komen dan aan bod:

o   Werkgroepen en nieuwe structuur BEL (Monique, Amar en Arjen)

o   Bewonersvereniging (Minke, Jan, Wim, Hannie, Carla deJ.)

o   De Hoven (Jenk, Ank, Maria en Carla R.)

o   Communicatie en website (Baukelien, JanWillem, Jeroen, Lyzetta en Evelien)

5.  Bestuurssamenstelling 

-        Met spoed nieuwe voorzitter en penningsmeester gezocht!

6.  Thema decembervergadering             

Gezamenlijk vast te stellen 
 

Aansluitend napraten met een hapje en een drankje. Neem wat lekkers mee, voor drank wordt gezorgd J)

Inschrijven op de nieuwsservice