Nieuws 2018

Caetshage op TV vrijdag 19 januari

Onze stadsboerderij Caetshage komt vrijdag 19 januari bij het programma BinnensteBuiten op televisie.

16 januari 2018

Kom winters snoeien en borrelen zaterdag 20 januari

Zaterdag 20 januari gaan we snoeien, opruimen, kampvuren en proosten op al onze goede voornemens.
We gaan de houtsingel (langs het Jan Tempelmanpad) in het waterwingebied uitdunnen. De hele strook is in de afgelopen jaren stukje voor stukje flink gesnoeid. Dit jaar gaan we de hele strook langs het Jan Tempelmanpad snoeien zodat het pad weer beter begaanbaar zal worden en er vanaf het pad gezien een geleidelijke opbouw in de struiken ontstaat. 

11 januari 2018

Tiny Living bijeenkomst 28 januari 2018

Op zondagmiddag 28 januari 2018 organiseert de initiatiefgroep Tiny Living Lanxmeer een bijeenkomst voor serieuze belangstellenden waar ook wethouder Collin Stolwijk bij aanwezig zal zijn. Het doel is dat uit deze bijeenkomst een of meerdere groepen ontstaan die - met voldoende tijd, kennis en geld - het initiatief verder oppakken en uitwerken. Zowel wijkbewoners als mensen van buiten Lanxmeer met serieuze belangstelling om aan het initiatief mee te werken zijn van harte uitgenodigd om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

2 januari 2018

Volgende vergaderingen

Voortaan zullen bijeenkomsten van Bewonersvereniging EVA Lanxmeer 2.0 gecombineerd worden met het wijkraadoverleg.

Ze zijn in 2018 gepland op 12 maart (BEL/Wijkraad), 11 juni (BEL/ALV/Wijkraad), 24 september (BEL/Wijkraad) en 10 december (BEL/ALVC/Wijkraad). 

1 januari 2018

Notulen laatste ALV + presentielijst

Bijgevoegd vind je de notulen van de ALV van 11 december 2017 met de presentielijst met dank aan Minke Wijkmans.

1 januari 2018