Nieuws 2021

Update maatschappelijke functie in/bij watertoren

Het bestuur van de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer heeft onlangs overleg gehad met familie Van der Veer, eigenaar van de Watertoren in Lanxmeer.

Op grond van dit overleg en de uitkomst van de besprekingen in de Werkgroep Watertoren, moet het bestuur helaas vaststellen dat realisatie van een maatschappelijke functie bij of in de Watertoren in lijn met waar wij graag aan bij zouden willen dragen niet haalbaar is bij handhaving van het ambitieniveau van de eigenaar. Dit ambitieniveau kan alleen bekostigd worden door een hoge grondprijs.

25 januari 2021

Nieuwe website herbestemming watertoren

Wijkgenoten, belangstellenden,

De familie van der Veer heeft een nieuwe website opgezet waarin zij de laatste ontwikkelingen rondom de herbestemming van watertoren en pompgebouw Culemborg weergeven:

https://watertorenkwartierculemborg.com/

Bericht van Koen van der Veer:

24 januari 2021

Bedrijvigheid in eigen wijk

Beste wijkgenoten,

Onze wijkwebsite bevat een overzicht van alle bedrijvigheid in onze wijk.

Die kun je hier op alfabet vinden.

Hierbij een uitnodiging er eens doorheen te bladeren, verwonder je en bekijk eens wat je heel dichtbij persoonlijk voor elkaar kunt betekenen in deze tijd.

Onlangs is deze info bijgewerkt.

19 januari 2021

Data vergaderingen in 2021

22/2 bestuursvergadering

22/3 Wijkraad (Rondeel)

10/5 bestuursvergadering

21/6 ALV (Kakelhof)

6/9 bestuursvergadering

27/9 Wijkraad (Rondeel)

22/11 bestuursvergadering

13/12 ALV (Kakelhof)

18 januari 2021

Verslag informatiebijeenkomst voorontwerp moskee Taqwa 11 december 2020

Wijkgenoten, geïnteresseerden,

Op 11 december 2020 was Adrieke bij de presentatie van het voorontwerp van de nieuwe moskee, op het kavel van het oude zwembad.

Als vertegenwoordigster van Topla heeft Adrieke een verslag van de bijeenkomst gemaakt dat we graag met jullie delen, omdat het inzicht geeft in het ontwerpproces tot dusver. Een voorlopige beeldimpressie van een filmpje van Facebook is bijgevoegd.

13 januari 2021

Verslag tweede zoomsessie Werkgroep Watertoren 5/1/2021

Wijkgenoten, Belangstellenden,

Onderstaand het verslag van de tweede zoom-sessie van de Werkgroep Watertoren op 5/1/2021, met dank aan Jan van Dongen.
Op basis van deze resultaten gaan we als bestuur en met Jan van Dongen als vertegenwoordiger van de werkgroep op korte termijn eerst in gesprek met de familie van der Veer en vervolgens met de gemeente.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de BEL 

Alexander van Setten

==================================================

8 januari 2021

Opzet Jubileumconferentie 12 juni 2021

Wijkgenoten, belangstellenden, 

Zoals ondermeer op de ALV gedeeld, onderdeel van ons 21-jarig jubileum in juni is het plan voor een conferentie over duurzaam wonen en leven.
Als bestuur hebben we Felix van de Laar bereid gevonden om deze conferentie organiseren.
Met hem hebben we als eerste doel en opzet van de conferentie uitgewerkt. De werktitel is 'Het kontje van Culemborg'.
De opzet delen we graag met jullie, zie onder. 

6 januari 2021