Nieuws 2019

Kom naar de Algemene Leden Vergadering ma. 1/7

Agenda algemene ledenvergadering bewonersvereniging
op 1/7/2019 om 20.00 @ Elk Welzijn

1. Opening & vaststellen agenda

2. Mededelingen bestuur

a. 2e invalidenparkeerplaats De Trein
b. Aanschaf AED
c. Convenant zwerfafval
d. Overleg KW (rondleidingen huurderbemiddelaars)

3. Notulen & afspraken vorige vergaderingen

21 juni 2019

Stukken Algemene Ledenvergadering 1/7

Hierbij de stukken voor de vergadering op maandag 1 juli 2019.

21 juni 2019

Informatieavonden Buurtenergieplan

Op donderdag 13 en donderdag 20 juni zijn er informatieavonden over het buurtenergieplan.
Ook KleurrijkWonen is op die avonden vertegenwoordigd. 
Van 18.30 tot 20.00 uur.
Locatie: projectbureau Stichting Samen Verder op het terrein van Bartje aan de Meerlaan 25.

12 juni 2019

Plaatsing AED in de wijk

De vier hoven aan de westkant van het waterwingebied, de Nesciohof, Vasalishof, Toon Hermanshof en Lodewijk van Deijsselhof, hebben gezamenlijk een AED aangeschaft. 

11 juni 2019

Zaterdag 15 juni Open Dag Ontmoet Caetshage

Zaterdag 15 juni
Van 9.00 - 13.00 uur

Rondleidingen, demonstraties en muziek

ONTMOET de mensen, de dieren en het land

Wees welkom op stadsboerderij Caetshage!

3 juni 2019

Het is een dak dat wordt bezongen met het mooiste lied ................

"Het is een dak
dat je normaal alleen in films ziet
Het is een dak
dat wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een dak
waarvan ik dacht
dat ik het
nooit beleven zou
Maar vandaag beleef ik het
Met jou owowowhow" 

Dit schalde gisteren onder het nieuwe futuristische zonnedak op de Jan Wolkershof vandaan.
Het laadplein werd gisteren officieel geopend. Zo'n 100 belangstellenden waren aanwezig en de sfeer was uitstekend!

23 mei 2019

Wil je meepraten over onze wijk?

Wil je meepraten over de wijk? Dat kan. Noteer alvast de volgende data in je agenda:

Maandag 1 juli  Algemene Leden Vergadering bij Elk Welzijn

Maandag 16 september Wijkraad in het Rondeel van het Kwarteel

Maandag 9 december Wijkraad bij Elk Welzijn

Alle bijeenkomsten starten om 20.00 uur.

23 mei 2019

Woensdag 29 mei Roparun benefiet in Gelderlandfabriek

Marc Laeven - initiatiefnemer voor dit evenement -  loopt dit jaar voor de zesde maal van Hamburg naar Rotterdam voor de Roparun. Tijdens dit jaarlijkse hardloopevenement met Pinksteren (9 en 10 juni 2019) halen mensen in teamverband al sportend geld op voor mensen met kanker. 

Benefietavond
woensdag 29 mei - aanvang 20.00 uur
in De Gelderlandfabriek

Toegang € 10,- CJP/jeugd € 5,- 

22 mei 2019

Vooraankondiging bouwplannen locatie Werfterp

De plannen voor de bouw op de locatie van de werfterp worden langzaam concreet. Er zullen 8 woningen en 28 appartementen gebouwd worden tussen de Guido Gezelleweg en het Maarten Toonderpad, bij de VMBO locatie van Lek en Linge.
Op de website www.bijzonderculemborg.nl roept de projectontwikkelaar, Metanoia, mensen op om zich in te schrijven en eventuele woonwensen vast kenbaar te maken. 
Dus mocht je interesse of vragen hebben of op de hoogte gehouden wil worden dan kan je je daar inschrijven.

1 mei 2019

Pagina's