Algemene Ledenvergadering

Vanavond 28/9/2020 20.00 uur wijkraadbijeenkomst

Wijkgenoten,

Vanavond is er wijkraadbijeenkomst in de woonkamer van het Kwarteel, voor de mensen die in de wijk wonen.

Bijgaand het verslag van de vorige keer, van de laatste ALV en het verslag van de kascommisssie van Terra Bella.
Doel van de bijeenkomst is vooral uitwisselen wat er speelt en leeft in de wijk en in de verschillende werkgroepen.  

De agendapunten:

Tags: ALV, Wijkraad
28 september 2020

ALV's ALV's ALV's ALV's ALV's ALV Algemene Ledenvergaderingen

ALV Bewonersvereninging EVA-Lanxmeer

Tags: ALV, Thermo Bello
20 mei 2020

ALV en Wijkraaddata 2020

16/3 Wijkraad (Rondeel) gecanceld

8/6 ALV (De Kakelhof) gecanceld

28/9 Wijkraad (Rondeel)

7/12 ALV (De Kakelhof)

Tags: ALV, Wijkraad
2 januari 2020

Notulen en besproken stukken ALV 9-12-19

Met dank aan Martin Heerschop vind je bijgaand de notulen van de laatste ALV en de besproken stukken.

Tags: ALV
1 januari 2020