Algemene Ledenvergadering

Volgende vergaderingen

Voortaan zullen bijeenkomsten van Bewonersvereniging EVA Lanxmeer 2.0 gecombineerd worden met het wijkraadoverleg.

Ze zijn in 2018 gepland op 12 maart (BEL/Wijkraad), 11 juni (BEL/ALV/Wijkraad), 24 september (BEL/Wijkraad) en 10 december (BEL/ALVC/Wijkraad). 

Tags: ALV, Wijkraad
1 januari 2018

Notulen laatste ALV + presentielijst

Bijgevoegd vind je de notulen van de ALV van 11 december 2017 met de presentielijst met dank aan Minke Wijkmans.

Tags: ALV
1 januari 2018