Algemene Ledenvergadering

Volgende ledenvergadering: 11 december 2017

De volgende ledenvergadering zal zijn op maandag december 2017. Hiervoor volgt een uitnodiging. We nemen dan afscheid van Carleen Mesters als voorzitter en Arthur Meuleman als penningmeester. Inmiddels hebben nieuwe kandidaten zich voor deze functies beschikbaar gesteld.

Tags: ALV
10 oktober 2017

Het verslag van de ALV van 28 juni 2017

Met dank aan Minke Wijkmans en Carleen Mesters het verslag en de foto's van de laatste ALV.

Tags: ALV
4 juli 2017