Algemene Ledenvergadering

Tags: ALV
28 februari 2017

Kon je er niet bij aanwezig zijn? Lees dan het verslag van de drukbezochte Algemene Leden Vergadering, die enerverend was omdat Carleen Mesters een nieuwe werkvorm introduceerde. Met dank aan Minke Wijkmans, notuliste.

Tags: ALV, Notulen, Verslagen
23 januari 2017