Algemene Ledenvergadering

Agenda wijkraad + ALV maandag 10 december 20.00 uur bij ELK

Maandagavond 10 december 2018 ben je weer van harte welkom bij de Bewonersvereniging EVA Lanxmeer wijkraad + algemene ledenvergadering.
Bij ELK Welzijn om 20.00 uur met na afloop een borrel.

1. Opening

2. Verslag ALV / Wijkraad (zie bijlage)

3. Mededelingen uit het Bestuur 

Gesprek met bestuur Gemeente Culemborg 

Vastgoed: Tiny Houses 

Begroting 2019 van de bewonersvereniging (zie bijlage) en Terra Bella  (zie bijlage)

Tags: ALV
3 december 2018

Verslag Wijkraad 24 september 2018

Bij de wijkraad, gehouden in de woonkamer van het Kwarteel, waren 13 personen uit diverse hoven en werkgroepen aanwezig. Bijgevoegd vind je het verslag.

Tags: ALV
2 oktober 2018

Verslag ALV 11 juni 2018

Hieronder vind je het verslag van de ALV van 11 juni 2018 met dank aan Minke Wijkmans.

Tags: ALV, Notulen
9 juli 2018

Volgende vergaderingen

Voortaan zullen bijeenkomsten van Bewonersvereniging EVA Lanxmeer 2.0 gecombineerd worden met het wijkraadoverleg.

Ze zijn in 2018 gepland op 12 maart (BEL/Wijkraad), 11 juni (BEL/ALV/Wijkraad), 24 september (BEL/Wijkraad) en 10 december (BEL/ALVC/Wijkraad). 

Tags: ALV, Wijkraad
1 januari 2018