Algemene Ledenvergadering

Agenda + stukken Algemene Ledenvergadering maandag 9/12

Je bent van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering van de Bewonersvereniging EVA Lanxmeer
aanstaande maandag 9 december 19.30 uur
bij Elk Welzijn (Meerlaan 22 te Culemborg)

Agenda

Tags: ALV
4 december 2019

Oproep bestuur voor duurzaamheidsmarkt 20 jarig jubileum

Op 9 december om 19.30 uur is de volgende Algemene Ledenvergadering van onze bewonersvereniging bij Elk Welzijn. Deze vergadering zal worden opgedeeld in twee stukken, allereerst de standaard onderwerpen voor de ALV en verder het jubileum in 2020.

Voor het eerste deel nodigen we jullie hierbij uit om van de gelegenheid gebruik te maken om informatie van jullie werkgroep of activiteit te delen met de andere bewoners en om vragen te stellen aan en informatie te verkrijgen bij de aanwezigen op de vergadering.

Tags: ALV
18 november 2019

Verslag Wijkraad van 16 september

Hieronder vind je het verslag van de wijkraad van afgelopen maandag.

Tags: ALV, Wijkraad
18 september 2019

16/9 20.00 uur Wijkraad

Volgende week maandagavond is er weer een Wijkraadbijeenkomst van de BEL, in het Rondeel.

Er zijn twee wijkraden per jaar. Doel van de wijkraad is vooral om ontwikkelingen te delen en te weten te komen wat er speelt in de wijk. 
Op de ALV's, de algemene ledenvergaderingen, plannen we als bewonersvereniging acties en nemen we besluiten. 

Concept agenda Wijkraad op 16/9/2019 om 20.00 @ Het Rondeel

Tags: ALV, Wijkraad
8 september 2019

Verslag ledenvergadering BEL 1 juli 2019

Concept notulen BEL ALV op 1/7/2019

Tags: ALV, BEL-Nieuws, Verslagen
17 juli 2019

Kom naar de Algemene Leden Vergadering ma. 1/7

Agenda algemene ledenvergadering bewonersvereniging
op 1/7/2019 om 20.00 @ Elk Welzijn

1. Opening & vaststellen agenda

2. Mededelingen bestuur

a. 2e invalidenparkeerplaats De Trein
b. Aanschaf AED
c. Convenant zwerfafval
d. Overleg KW (rondleidingen huurderbemiddelaars)

3. Notulen & afspraken vorige vergaderingen

Tags: ALV
21 juni 2019

Stukken Algemene Ledenvergadering 1/7

Hierbij de stukken voor de vergadering op maandag 1 juli 2019.

Tags: ALV, Wijkraad
21 juni 2019

Wil je meepraten over onze wijk?

Wil je meepraten over de wijk? Dat kan. Noteer alvast de volgende data in je agenda:

Maandag 1 juli  Algemene Leden Vergadering bij Elk Welzijn

Maandag 16 september Wijkraad in het Rondeel van het Kwarteel

Maandag 9 december Wijkraad bij Elk Welzijn

Alle bijeenkomsten starten om 20.00 uur.

Tags: ALV, Wijkraad
23 mei 2019

Notulen BEL Wijkraad 11/3/2019

 

Tags: ALV, Verslagen, Wijkraad
18 maart 2019

Pagina's