Algemene Ledenvergadering

Verslag ledenvergadering BEL 1 juli 2019

Concept notulen BEL ALV op 1/7/2019

Tags: ALV, BEL-Nieuws, Verslagen
17 juli 2019

Kom naar de Algemene Leden Vergadering ma. 1/7

Agenda algemene ledenvergadering bewonersvereniging
op 1/7/2019 om 20.00 @ Elk Welzijn

1. Opening & vaststellen agenda

2. Mededelingen bestuur

a. 2e invalidenparkeerplaats De Trein
b. Aanschaf AED
c. Convenant zwerfafval
d. Overleg KW (rondleidingen huurderbemiddelaars)

3. Notulen & afspraken vorige vergaderingen

Tags: ALV
21 juni 2019

Stukken Algemene Ledenvergadering 1/7

Hierbij de stukken voor de vergadering op maandag 1 juli 2019.

Tags: ALV, Wijkraad
21 juni 2019

Wil je meepraten over onze wijk?

Wil je meepraten over de wijk? Dat kan. Noteer alvast de volgende data in je agenda:

Maandag 1 juli  Algemene Leden Vergadering bij Elk Welzijn

Maandag 16 september Wijkraad in het Rondeel van het Kwarteel

Maandag 9 december Wijkraad bij Elk Welzijn

Alle bijeenkomsten starten om 20.00 uur.

Tags: ALV, Wijkraad
23 mei 2019

Notulen BEL Wijkraad 11/3/2019

 

Tags: ALV, Verslagen, Wijkraad
18 maart 2019

Verslag ALV 10-12-2018

Hieronder vind je het verslag van de ALV van 10 december 2018 met dank aan Minke Wijkmans.

Tags: ALV
1 januari 2019