Algemene Ledenvergadering

Verslag Wijkraad/bewonersvereniging 12 maart 2018

Hieronder vind je het verslag van de wijkraad/bewonersvereniging van 12 maart 2018 met dank aan Minke Wijkmans.

Tags: ALV, Notulen, Verslagen
18 maart 2018

Volgende vergaderingen

Voortaan zullen bijeenkomsten van Bewonersvereniging EVA Lanxmeer 2.0 gecombineerd worden met het wijkraadoverleg.

Ze zijn in 2018 gepland op 12 maart (BEL/Wijkraad), 11 juni (BEL/ALV/Wijkraad), 24 september (BEL/Wijkraad) en 10 december (BEL/ALVC/Wijkraad). 

Tags: ALV, Wijkraad
1 januari 2018