Watertorenhof

Watertorenhof

De huizen aan de wigvormige Watertorenhof zijn in 2004 opgeleverd. Aan het Willem Kloospad staan negen huizen die zijn ontwikkeld door de woningbouwvereniging. De negen serrewoningen aan het Rosalie Lovelingpad zijn tegelijkertijd in particulier opdrachtgeverschap gebouwd en het geheel is ontworpen door Renz Pijnenborgh. De naam dankt het hof aan het prachtige uitzicht vanuit de hof op de watertoren van Vitens. 

De bewoners leerden elkaar al lang voordat zij hier kwamen wonen kennen. Voordat de huizen aan het Lovelingpad gebouwd werden werkten de bewoners samen om het ontwerp, de financiën en contracten met gemeente en bouwbedrijf rond te krijgen. Daar zijn een aantal jaar overheen gegaan en de samenstelling van deze groep pioniers is nogal eens gewisseld.
Een jaar voor oplevering leerden alle hofbewoners elkaar kennen toen zij gingen nadenken over de inrichting van de gezamenlijke tuin. Om elkaar te leren kennen en inspiratie op te doen zijn ze samen ideeën op gaan doen in gezamenlijke tuinen in Utrecht. De plannen kregen met veel overleg en zorg voor wat iedereen wilde vorm. Iedereen presenteerde zijn wensen en dromen – die varieerden van besloten tot open, van een waslijn over de gehele lengte van de tuin tot een diergaarde voor pony, kippen en konijnen. Plannen en gesprekken volgden.
Eén van de bewoners is landschapsarchitect en maakte een basisontwerp dat aan veel wensen recht deed. Jaren later is dit ontwerp nog goed herkenbaar en een mooie basis voor alle nieuwe ideeën en plannen die in de loop der tijd zijn opgekomen.

Er wonen veel mensen met talenten in de hof en die worden soms ook graag gedeeld. Een bewoner is kunstenares en organiseerde dit jaar schilderbijeenkomsten in de tuin voor wie zin heeft. Een muzikant gaf al eens een workshop percussie. Een systeembeheerder legde een ADSL-netwerk aan en bouwde een website.
De samenstelling van de hof is heel divers: van 1- en 2-persoonshuishoudens, tot gezinnen met bijna volwassen kinderen, kleine kinderen die nog veel in de tuin spelen en grotere kinderen die we veel minder in de tuin zien. Ook beroepsmatig brengen de bewoners een verscheidenheid aan kennis en kunde mee, waar ook van wordt gedeeld: mensen kennen elkaar, helpen elkaar en weten elkaar te vinden. Zo zijn er een verloskundige, masseuses, verschillende zelfstandigen, creatieven, mensen die in onderwijs en zorg werken, ambtenaren en bovendien een aantal mensen, die ook beroepsmatig heel actief zijn in de wijk.

Als iemand in de hof een leuk idee heeft werken anderen vaak mee bij de uitvoering. Zo zijn er in de tuin sinds de aanleg nog verschillende nieuwe elementen toegevoegd: een waterpomp, een moestuin, een beschut zithoekje. Een paar mensen zijn daarin echt onvermoeibare kartrekkers.

De afscheiding met de eigen tuin wordt gevormd door een haag, die ieder naar eigen inzicht mag vormgeven. Vervolgens is er in de gezamenlijke tuin een border, waarvan bij aanvang is afgesproken dat ieder zijn eigen stukje bijhoudt. Dat is een redelijk vrijblijvende afspraak, waarvan we nu constateren dat het onderhoud nogal verschilt. Voor volgend jaar gaan we daarvoor een nieuwe formule bedenken. Dat zullen we doen in de hofvergadering die voorafgaat aan de tuinwerkdagen. Deze vergaderingen worden door de tuinwerkgroep voorbereid en zij beheren de gezamenlijke pot voor investeringen in de tuin. Ieder huishouden stort daarvoor 30 euro per jaar en halverwege het jaar bepalen we of dat voldoende is voor onze plannen. Zo niet dan wordt er door ieder nog wat bijgestort.

Maar ook buiten de tuin werkten verschillende mensen uit de hof mee aan wijkfestival C4Real en aan de zes edities van het ‘restaurant op het land’ op de stadsboerderij. Samen met buren in de hof en de wijk is tijdens het C4Real festival in 2007 – waarin de veelzijdigheid van de wijk voor geïnteresseerden was te beleven – op de parkeerplaats van het pioniersveld “het autohotel” gemaakt, gecaterd en gehost. Festivalbezoekers konden na het slotfeest de nacht doorbrengen in een van de tot hotelkamers omgebouwde deelauto’s, oldtimers en eigen auto’s. Daarmee werd aandacht gegeven aan de belangrijke rol van de parkeerplaatsen aan de randen van de wijk, met een knipoog naar onthaaste, duurzame mobiliteit. Ter voorbereiding hebben we met de buren een nachtje proefgedraaid op de Karekiet in Buren.

In het restaurant op het land was eens per seizoen een ploeg koks, obers en kunstenaars in touw om letterlijk op de plek waar de stadsboeren het gewas dat op het menu staat geoogst hebben een pop-up restaurant te realiseren en de groenten en fruit volledig tot hun recht te laten komen.

De hof hecht aan gezelligheid. De maandelijkse tuinwerkdag begint met koffie en een bespreking van de tuinwerkzaamheden en hof- en buurtnieuws. Sinds een paar jaar wordt er tussen de tuinwerkdagen door ook nog wat leuks gedaan met elkaar: bijvoorbeeld een high tea, soep met kampvuur, pizza in de hofoven, een openlucht bioscoop, en om af te sluiten in het najaar schnaps en bitterballen. Het idee is dat iedereen eraan kan bijdragen en dat het met beperkte inspanning kan worden gerealiseerd. Wie zin heeft komt en de opkomst is goed!

In de zomer is er een groot hoffeest. Iedereen draagt wat bij, een paar mensen organiseren het. Het begint met het opzetten van de parachute en daaronder koffie en taart. Dan zijn er workshops of wordt er fanatiek Kubbs en Jeu de Boule gespeeld. ’s Avonds brengt iedereen iets lekkers voor het diner, gaan de lantaarns aan en sluiten we af met de gelegenheids hofband, bestaande uit klarinetten, gitaar, viool, accordeon, percussie, dwarsfluit en zang. Van te voren wordt er een paar keer geoefend. De bewoners sluiten ook graag aan bij het jaarlijkse pleinfeest van het Pioniersveld. Daarvan is de formule ongeveer hetzelfde, maar de invulling door wat iedereen meebrengt steeds weer een verrassing.

Vragen kun je sturen aan: han@lovelingpioniers.nl