Quartet

Quartet

In 2016 zijn er zo'n 20 woningen met veel jonge gezinnen bijgekomen tegenover het spoor. Voorlopig Quartet genaamd want de vier woonblokken zullen nog met twee woonblokken worden uitgebreid.

De bewoners beraden zich over een (eetbare) tuin met een veilige speelplek voor kinderen. Ze laten zich ook inspireren door de andere hoven. Zo is een pizza-oven opgevallen, een gezamenlijke tuin die overloopt in de eigen tuin, het glooiende & heuvelachtige, de waterloopjes, de grote (noten)bomen, de pergola's en zomer- & wintergroen/bloeiers.

Verder wordt gedacht aan een inloopkoelkast (ingegraven), een klein amfitheater met vuurplaats, bruggetjes, overdekte fietsen- & containerstallingen, een geit en kippen.

Er is voorpret genoeg in Het Quartet!

Vragen kun je sturen aan: quartetculemborg@outlook.com