Paul Rodenkohof

Paul Rodenkohof

De Paul Rodenkohof maakt onderdeel uit van de Wilgenhoven en is in 2008 opgeleverd. 

De 7 eengezinswoningen aan de Paul Rodenkohof bestaan uit 5 huurwoningen en de hoeken zijn koopwoningen. Een Zorgcentrum aan de Ed Hoornikhof voor dementerende mensen kijkt uit op een gemeenschappelijke tuin. Het centrum wordt afgesloten met een hek. Ook  7 appartementen aan de Guido Gazelleweg kijken aan de achterkant uit op de gemeenschappelijke tuin. Hier wonen, onder begeleiding, mensen met een beperking.

Men kent elkaar bij naam, maakt regelmatig een praatje en een enkeling helpt bij het onderhoud van de mandelige (gemeenschappelijke) tuin. De tuin is oorspronkelijk aangelegd door Kleurrijk Wonen en inmiddels aangepast aan de wensen van de bewoners. Zo is er een moestuintje en een bloemenpluktuin. Hoogtepunt in de hof is het wilgenprieeltje, door de bewoners samen met een deskundige aangelegd. Ieder draagt verder een bescheiden bedrag per maand bij voor het onderhoud van de hof.

De omgeving is een groene oase.

Het contact met de andere Wilgenhoven, onze achterburen, is bescheiden, maar prettig. We snoeien het gemeenschappelijk groen in overleg, waaronder de Elzenhaag achter onze huizen. De bewoners zijn heel tevreden over hun woonomgeving en er is dan ook nog geen verloop geweest. De huizen zijn heel prettig om in te wonen, vrijwel geluidsdicht, er is natuurlijke ventilatie en een rustige omgeving: ‘een vakantiegevoel bij het thuiskomen’. Je eigen tuin is  bescheiden, maar in het ruime gemeenschappelijke deel kan ieder zijn creativiteit en groene vingers kwijt. 

Er wordt rekening met elkaar gehouden en de meeste mensen wonen hier voor zowel het eco als het sociale aspect. De bewoners hopen nog lang van elkaars creatieve talenten en leuke initiatieven te genieten!

Vragen kun je sturen aan: mhommels@gmail.com