Hoven

Hoven

Een belangrijke wens van bewoners die betrokken waren bij de planontwikkeling van de wijk EVA-Lanxmeer was om behalve een privétuin ook een gezamenlijke tuin te hebben. Dat is in de wijk vorm gegeven in hoven waarbij de bewoners van die hof gezamenlijk eigenaar zijn van een perceel grond. Om dat eigendom juridisch vast te leggen is teruggegrepen op een oud fenomeen van mandeligheid. Bewoners zijn door het gezamenlijk bezit van de mandelige grond op elkaar aangewezen om het in te richten en te beheren. Uit die samenwerking komt van alles voort zoals de beschrijvingen van de verschillende hoven laten zien.

Op de plattegrond zijn de namen van de hoven met een nummer aangegeven:

1. Vasalishof
2. Nesciohof
3. Quartet
4. Kwarteel
5. Lodewijk van Deysselhof
6. Toon Hermanshof
7. Simon Carmiggelthof
8. Paul Rodenkohof
9. Wilgenhoven
10. Waterhof
11. Kassenhof
12. Appelhof
13. Watertorenhof
14. Achterberghof
15. De Trein
16. Onderlandwoningen
17. Hella Haassehof
18. Kwintet