Woningverkoop

Woningverkoop

Wat is de procedure bij verkoop van een woning in EVA-Lanxmeer?

 

Volgens de statuten van Bewonersvereniing EVA-Lanxmeer (BEL) moet een te verkopen woning eerst gedurende 14 dagen aan leden van de vereniging worden aangeboden. Daartoe is een procedure uitgewerkt die door de verkopende partij in samenspel met het EVA-Bureau wordt uitgevoerd.

1. Mensen die hun huis willen verkopen, maken een advertentietekst en nemen contact op met het EVA-Bureau: Alexander van Setten tel: 0646338187

2. Het EVA-Bureau maakt een begeleidende brief voor leden van de BEL en stuurt de advertentietekst met begeleidende brief per mail naar alle BEL -leden die deze advertenties willen ontvangen.

3. Belangstellende BEL-leden laten middels bijgevoegd antwoordformulier weten dat zij geïnteresseerd zijn in de aangeboden woning of het appartement. Het antwoord formulier wordt gestuurd naar het EVA-Bureau, Nesciohof 7, 4103 WE Culemborg, of per E-mail aan: administratie@eva-lanxmeer.nl. Aan de inzending van het antwoordformulier is een strakke deadline gekoppeld. Antwoordformulieren die te laat arriveren worden niet in behandeling genomen

4. Op een van te voren omschreven tijdstip wordt een lijst van geïnteresseerden op volgorde van rangnummer samengesteld; deze lijst wordt aan de verkoper doorgegeven.

5. De verkoper zal de verkoopprocedure verder begeleiden.

Wanneer er geen overeenstemming met een lid van de Bewonersvereniging tot stand komt, kan de woning of het appartement vervolgens op de vrije markt aangeboden worden. De voorwaarde blijft dat de nieuwe eigenaar eerst lid wordt van de BEL, de bewonersovereenkomst tekent en dan pas de voorlopige koopovereenkomst kan tekenen.

6. De notaris van de verkopende partij neemt voorafgaand aan ondertekening van de verkoopovereenkomst contact op met het EVA-Bureau om te checken of de koper lid is van de BEL en de bewonersovereenkomst heeft getekend. Op grond van het kettingbeding in de koopovereenkomst mag de verkoper niet verkopen als aan deze voorwaarden niet is voldaan.