Woningverkoop

Woningverkoop

Wat is de procedure bij verkoop van een woning in EVA-Lanxmeer?

 

Volgens de statuten van Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL) wordt een te verkopen woning eerst gedurende 14 dagen aan leden van de vereniging aangeboden. Daartoe is een procedure uitgewerkt die door de verkopende partij met het EVA-Bureau wordt uitgevoerd.

1. Mensen die hun huis willen verkopen, maken een advertentietekst en sturen deze naar het EVA-Bureau: administratie@eva-lanxmeer.nl(Alexander van Setten tel: 0613187515).

2. Het EVA-Bureau maakt een begeleidende brief voor leden van de BEL en stuurt de advertentietekst met begeleidende brief en antwoordformulier per mail naar alle BEL -leden die deze advertenties willen ontvangen.

3. Belangstellende BEL-leden laten binnen 14 dagen middels bijgevoegd antwoordformulier weten dat zij geïnteresseerd zijn in de aangeboden woning of het appartement. Het antwoord formulier wordt gestuurd naar het EVA-Bureau, Nesciohof 7, 4103 WE Culemborg, of per mail aan administratie@eva-lanxmeer.nl

4. 14 dagen na het rondsturen van de informatie over de woning in de verkoop wordt een lijst van geïnteresseerden samengesteld en doorgegeven aan de verkoper.
Bij nieuwbouwwoningen met een vastgestelde verkoopprijs wordt de woning op volgorde van het inschrijfnummer aangeboden aan de geïnteresseerde leden. Dit nummer staat op de bevestigingsmail van de inschrijving als lid van de BEL.

5. De verkoper zal de verkoopprocedure verder zelf of via de makelaar uitvoeren.

6. Wanneer er geen overeenstemming met een lid van de Bewonersvereniging tot stand komt, kan de woning of het appartement vervolgens op de vrije markt aangeboden worden. Voorwaarde is dat de nieuwe eigenaar eerst lid wordt van de BEL, de bewonersovereenkomst tekent en dan pas de voorlopige koopovereenkomst kan tekenen.

7. De notaris van de verkopende partij neemt voorafgaand aan ondertekening van de verkoopovereenkomst contact op met het EVA-Bureau om te checken of de koper lid is van de BEL en de bewonersovereenkomst heeft getekend. Op grond van het kettingbeding in de koopovereenkomst mag de verkoper niet verkopen als aan deze voorwaarden niet is voldaan.

8. Na koop of huur van een woning vervalt het inschrijfnummer. Het inschrijfnummer is alleen relevant voor eventuele reactie op een nieuwbouwwoning, voor bestaande woningen volstaat het lidmaatschap van de BEL. Desgewenst kan een nieuw inschrijfnummer aangevraagd worden.