Woningverkoop

Woningverkoop

Wat is de procedure bij verkoop van een woning in EVA-Lanxmeer?

 

Volgens de bewonersovereenkomst (art. 5.1) van Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL) wordt een te verkopen woning eerst gedurende 14 dagen aan leden van de vereniging aangeboden. Daartoe is een procedure uitgewerkt die door de verkopende partij met het BEL bestuur wordt uitgevoerd.

1. Mensen die hun huis willen verkopen, maken een advertentietekst en sturen deze naar het BEL bestuur: administratie@eva-lanxmeer.nl (Alexander van Setten).

2. Het BEL bestuur stuurt de advertentietekst per mail naar alle BEL-leden die deze advertenties willen ontvangen.

3. De periode van 14 dagen waarin de woning exclusief aan de leden aangeboden wordt gaat in op de dag van verzending van deze mail.

4. BEL-leden kunnen binnen deze 14 dagen wanneer hun belangstelling doorgeven via administratie@eva-lanxmeer.nl. Na verificatie van het lidmaatschap brengt het BEL bestuur het belangstellende lid en de verkopende partij met elkaar in contact en kan een bod uitgebracht worden. Via de post kan ook, Nesciohof 7 4103WE CUlemborg.
Biedingen van niet leden worden in deze periode niet in behandeling genomen.

Bij (nieuwbouw)woningen met een vastgestelde verkoopprijs wordt de woning op volgorde van het rangnummer aangeboden aan de geïnteresseerde leden, onder de condities van de verkopende partij. Dit rangnummer staat op de bevestiging van inschrijving van de BEL.

5. Na het verstrijken van deze 14 dagen kan de woning op de vrije markt aangeboden worden.

6. De verkopende partij draagt er zorg voor dat de nieuwe eigenaar lid is van de BEL en de bewonersovereenkomst getekend heeft op het moment dat de voorlopige koopovereenkomst getekend wordt.
De verkopende partij draagt er zorg voor dat het getekende lidmaatschapsformulier en bewonersovereenkomst naar de ledenadministratie gezonden worden, zodat geverifieerd kan worden dat de nieuwe eigenaar beide getekend heeft. Het formulier kan verzonden worden naar administratie@eva-lanxmeer.nl of Nesciohof 7, 4103WE Culemborg.

7. De notaris van de verkopende partij neemt voorafgaand aan ondertekening van de verkoopovereenkomst contact op met het BEL bestuur om te checken of de woning eerst 14 dagen exclusief aan de leden is aangeboden, de koper lid is van de BEL en de bewonersovereenkomst heeft getekend. Op grond van het kettingbeding in de koopovereenkomst mag de verkoper niet verkopen als aan deze voorwaarden niet is voldaan.

8. Na koop van een woning wijzigt het lidnummer van het BEL lid van een rangnummer in een woninggebonden lidnummer. Het rangnummer is alleen relevant voor eventuele reactie op een nieuwbouwwoning met vastgestelde verkoopprijs; voor alle andere koopwoningen volstaat het lidmaatschap van de BEL. Desgewenst kan een nieuw rangnummer aangevraagd worden via administratie@eva-lanxmeer.nl.