Bewonersovereenkomst

Bewonersovereenkomst

De bewonersovereenkomst regelt een paar belangrijke dingen:

  • De omgang met en bijdrage aan de gemeenschappelijke voorzieningen, doelstellingen en activiteiten in de wijk;
  • De omgang met en bijdrage aan de gemeenschappelijke (mandelige) hoven of tuinen;
  • De omgang met milieubelastende zaken, omdat de wijk gebouwd is in een waterwingebied.

Deze zaken zijn gericht op het in stand houden en uitdragen van het bijzondere karakter van Eva Lanxmeer en niet vrijblijvend.
Je tekent deze overeenkomst voordat dat je een huis koopt of gaat huren in Eva Lanxmeer en blijft van kracht zo lang je de woning bezit of huurt.

In het koopcontract is opgenomen dat je als bewoner bekend ben met de inhoud en intenties van de notitie 'Beheerorganisatie EVA-project'. Die notitie staat hier. De inhoud en intentie van deze notitie is uitgewerkt in de bewonersovereenkomst.

De bewonersovereenkomst en bijbehorende statuten staan in onderstaande links.
Je kan het PDF formulier afdrukken en invullen of de Word versie downloaden invullen. 
De bewonersovereenkomst s.v.p. tekenen en retourneren naar administratie@eva-lanxmeer.nl.
Per post versturen kan ook, maar verwerking duurt langer. Adres: BEL, Nesciohof 7 4103WE Culemborg.

De jaarlijkse automatische incasso van de contributie vindt plaats medio maart van het volgende kalenderjaar.

Op de verwerking van uw gegevens is onze privacyverklaring van toepassing. Deze staat op http://www.eva-lanxmeer.nl/in/handboek/privacy-verklaring.

Namens alle medebewoners en leden van de BEL,
Het BEL bestuur