Schadelijke stoffen

Schadelijke stoffen

voor WATER

Ons afvalwater van gootsteen, douche en wasmachine komt in helofytenfilters terecht. Dit gaat naar het grondwater en hieruit wint waterleidingbedrijf Vitens ons drinkwater. Rechts zie je een lijstje van zaken die je NOOIT mag laten weglopen via de afvoer.

voor LUCHT

Inmiddels is bekend dat houtverbranding schadelijk is voor ons milieu. Hoe gezellig ook: stook geen vuurtje. Longpatiënten in de buurt hebben er veel last van. Zorg voor een goed filter als je een houtstookkachel hebt.
Er is een fijnstofmeter in onze wijk. Hier kan je hem bekijken. Voor meer informatie hierover, mail ouwerker@gmail.com