EVA Lanxmeer
Stichting EVA
Ontwikkelingen
Kennisplatform
Contact

Kennisplatform - Activiteiten

Printversie   

Activiteiten

De ontwikkeling van een EVA Leergang en een deel van de activiteiten staat nog in de kinderschoenen en zal het komend jaar in samenwerking met een aantal andere partijen vorm krijgen.
De EVA Leergang is een omvattende activiteit gericht op bewustwording en kennisbevordering over de kwaliteit van de gebouwde omgeving, de daartoe behorende bouwwerken, het gebruik, het wonen en het beheer ten gunste van mens en milieu.

Globaal worden daarin de volgende domeinen behandeld:

 • De interdisciplinaire ontwikkeling van een duurzame samenleving (People, Planet, Profit)
 • Gebieden van integrale stedebouw en landschapsontwikkeling: met daarbij behorende thema's van natuurontwikkeling, biologische landbouw en bevordering van flora en fauna
 • Architectonische vormgeving: van beeldvorming- en participatieprocessen tot en met thema's rond gezond en duurzaam bouwen
 • Kunstzinnige vorming en bewustwording van de rol van de vier elementen in de natuur om ons heen en de weerspiegeling daarvan binnen ons zelf
   

Doelgroepen

Het EVA Centrum biedt activiteiten voor verschillende doelgroepen op verschillende schaalniveaus. Dit komt ook in de thema's tot uitdrukking.

 • Consumenten van jong tot oud
 • Het onderwijs: waarin onderscheid tussen basis- en 2e fase onderwijs en studenten MBO/HBO/universitair
 • De bouwwereld: ontwerpers, ontwikkelaars en andere bouwpartijen
 • Overheden: medewerkers gemeenten, provincies en rijksoverheid
   

Programma's

Het programma van activiteiten omvat een heel scala aan mogelijkheden:

 • Cursussen, workshops, lezingen en excursies
 • Projecten
 • Symposia, studiedagen en congressen
 • Meerdaagse practica en opleidingen
 • Open ateliers, werkweken
 • Excursies naar voorbeeldgebouwen / wijken (landelijk en binnen de wijk EVA-Lanxmeer)
 • Exposities, beurzen en markten
 • Uitgave (op papier en digitaal) van publicaties

Deze activiteiten worden in samenwerking met derden ontwikkeld.

   

Thema's

Om duurzaam wonen en beheer mogelijk te maken is het nodig om bewoners en gebruikers vroegtijdig te betrekken. Dit geldt voor vrijwel alle schaalniveau's en komt bij veel thema's terug.

 • Duurzame stedebouw en architectuur
 • Ecologische landschap ontwikkeling, groen en natuur
 • Energie & water
 • Bio-ecologisch bouwen, materialen & constructies
 • Gezondheid & binnenmilieu
» Activiteiten » Programma
credits